Наредба за дейността на заложните къщи
НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИВ сила от 27.02.2009 г.Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г. Глава първа.ОБЩИ...
Условия за залог
Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника,мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема око...
Що е заложна къща и има ли тя място в BG
Определение : Най-общо Заложната къща може да се дефинира ,като място където всеки дееспособен гражданин може да получи паричен заем срещу обезпечение...
Правен статут на Ипотеката
А. Определение за ипотека.ипотеката е право по сила на което едно лице може да се удоволетвори препочтително за свое вземане от стойността на един нед...
Заемите са стари, като света
Банките открай време търсят нови начини да си събират борчовете Законите на Чингис хан предвиждат смъртно наказание за трикратен банкрут. Хората се д...
Имотни измами
Продажба на ипотекирано жилище чрез пълномощно: чл. 26, ал. 1 ЗЗД (Закон за задълженията и договорите) 26. (Ал. 1, изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Нищ...
страници: 1