Поземлен имот в гр. Варна - м.Зеленика

Поземлен имот с площ от 971 кв.м. в гр.Варна, район Аспарухово, кв. Галата, местност Зеленика, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./. Имотът се продава на публична продан от ЧСИ Станимира Костова-Данова и е заведен под Изпълнително дело № 500 от 2013 г.

 

Адрес на кантората:

Гр. Варна, ул.Шипка №18, ет.1, офис 104

Тел.: 052/630 140052/630 140 

ЧСИ Станимира Костова - Данова

цена:
57000
лв.
Продуктът може да бъде закупен и на място на адрес:
Бургас

Заложна къща "Алекс и Дилян" 2

ул."Републиканска" 70 (Цар Симеон I)
тел.: 056 / 842 500

E-mail: republi.off@gmail.com
Подобни оферти