Земеделска земя гр.Поморие м.Пчелина

Земеделска земя с площ от 3 700 кв.м., находяща се в гр.Поморие м.Пчелина. Местоположението на имота спрямо пътната трайна настилка е не повече от 1 км. Категорията на земята е трета с начин на трайно ползване – нива.

цена:
4499
лв.
Продуктът може да бъде закупен и на място на адрес:
Бургас

Заложна къща "Алекс и Дилян" 2

ул."Републиканска" 70 (Цар Симеон I)
тел.: 056 / 842 500

E-mail: republi.off@gmail.com
Подобни оферти