Лихви и условия

София

ЛИХВИ И ТАКСИ НА ВЕРИГА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ЩЕДРИТЕ

 ЗАЛОГ НА ЗЛАТО
ЗА СУМИ ДО 99 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 12% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ ОТ 100 ДО 2999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 5% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ НАД 3000 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 4% НА МЕСЕЦ

 

 ЗАЛОГ НА ТЕХНИКА
ЗА СУМИ ДО 99 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 18% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ ОТ 100 ДО 299 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 14,7% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ ОТ 300 ДО 999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 10,5% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ ОТ 1000 ДО 1999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 6% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ ОТ 2000 ДО 2999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 5% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ НАД 3000 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 4% НА МЕСЕЦ

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЛОГ
Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника,мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути.
Формалния израз на сделката е сключването на договорза търговски залог. 

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име.Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже ,че Вие сте нямал право да се разпореждате с веща , то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс , както и допълнителна наказателна отговорност ,ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски.Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търговския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ , толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена.Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина,то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е различна в зависимост от изработката.Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата - това е цената на услугата която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Пловдив

Варна

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЛОГ
Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника,мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути.
Формалния израз на сделката е сключването на договорза търговски залог. 

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име.Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже ,че Вие сте нямал право да се разпореждате с веща , то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс , както и допълнителна наказателна отговорност ,ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски.Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търговския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ , толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена.Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина,то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е различна в зависимост от изработката.Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата - това е цената на услугата която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Бургас

ЛИХВИ И ТАКСИ НА ВЕРИГА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АЛЕКС И ДИЛЯН

 ЗАЛОГ НА ЗЛАТО
ЗА СУМИ ДО 99 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 7% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ ОТ 100 ДО 2999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 5% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ НАД 3000 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 4% НА МЕСЕЦ

 

 ЗАЛОГ НА ТЕХНИКА
ЗА СУМИ ДО 199 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 15% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ ОТ 200 ДО 499 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 12% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ ОТ 500 ДО 2999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 9% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ НАД 3000 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 6% НА МЕСЕЦ

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЛОГ
Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника,мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути.
Формалния израз на сделката е сключването на договорза търговски залог. 

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име.Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже ,че Вие сте нямал право да се разпореждате с веща , то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс , както и допълнителна наказателна отговорност ,ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски.Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търговския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ , толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена.Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина,то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е различна в зависимост от изработката.Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата - това е цената на услугата която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Стара Загора

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЛОГ
Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника,мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути.
Формалния израз на сделката е сключването на договорза търговски залог. 

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име.Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже ,че Вие сте нямал право да се разпореждате с веща , то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс , както и допълнителна наказателна отговорност ,ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски.Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търговския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ , толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена.Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина,то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е различна в зависимост от изработката.Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата - това е цената на услугата която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Сливен

ЛИХВИ И ТАКСИ НА ВЕРИГА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ЩЕДРИТЕ

 ЗАЛОГ НА ЗЛАТО
ЗА СУМИ ДО 99 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 8% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ ОТ 100 ДО 399 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 7% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ ОТ 400 ДО 999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 6% НА МЕСЕЦ

 ЗА СУМИ ОТ 1000 ДО 2999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 5% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ НАД 3000 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 4% НА МЕСЕЦ

 

 ЗАЛОГ НА ТЕХНИКА
ЗА СУМИ ДО 99 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 15% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ ОТ 100 ДО 999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 15% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ ОТ 1000 ДО 1999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 6% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ НАД 2000 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 6% НА МЕСЕЦ

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЛОГ
Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника,мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути.
Формалния израз на сделката е сключването на договорза търговски залог. 

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име.Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже ,че Вие сте нямал право да се разпореждате с веща , то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс , както и допълнителна наказателна отговорност ,ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски.Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търговския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ , толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена.Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина,то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е различна в зависимост от изработката.Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата - това е цената на услугата която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Хасково

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЛОГ
Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника,мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути.
Формалния израз на сделката е сключването на договорза търговски залог. 

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име.Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже ,че Вие сте нямал право да се разпореждате с веща , то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс , както и допълнителна наказателна отговорност ,ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски.Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търговския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ , толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена.Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина,то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е различна в зависимост от изработката.Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата - това е цената на услугата която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Айтос

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЛОГ
Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника,мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути.
Формалния израз на сделката е сключването на договорза търговски залог.

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име.Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже ,че Вие сте нямал право да се разпореждате с веща , то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс , както и допълнителна наказателна отговорност ,ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски.Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търгтовския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ , толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена.Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина,то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е различна в зависимост от изработката.Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата - това е цената на услугата която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Берковица

ЛИХВИ И ТАКСИ НА ВЕРИГА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ЩЕДРИТЕ

 ЗАЛОГ НА ЗЛАТО
ЗА СУМИ ДО 99 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 12% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ ОТ 100 ДО 2999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 5% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ НАД 3000 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 4% НА МЕСЕЦ

 

 ЗАЛОГ НА ТЕХНИКА
ЗА СУМИ ДО 99 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 18% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ ОТ 100 ДО 299 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 14,7% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ ОТ 300 ДО 999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 10,5% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ ОТ 1000 ДО 1999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 6% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ ОТ 2000 ДО 2999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 5% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ НАД 3000 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 4% НА МЕСЕЦ

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЛОГ
Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника,мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути.
Формалния израз на сделката е сключването на договорза търговски залог. 

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име.Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже ,че Вие сте нямал право да се разпореждате с веща , то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс , както и допълнителна наказателна отговорност ,ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски.Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търговския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ , толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена.Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина,то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е различна в зависимост от изработката.Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата - това е цената на услугата която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Лом

Нови Пазар

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЛОГ

Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника,мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути.

Формалния израз на сделката е сключването на договорза търговски залог.

 

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име.Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже ,че Вие сте нямал право да се разпореждате с веща , то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс , както и допълнителна наказателна отговорност ,ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски.Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търговския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ , толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена.Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина,то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е различна в зависимост от изработката.Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата - това е цената на услугата която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Ямбол

ЛИХВИ И ТАКСИ НА ВЕРИГА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ЩЕДРИТЕ

 ЗАЛОГ НА ЗЛАТО
ЗА СУМИ ДО 99 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 7% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ ОТ 100 ДО 2999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 5% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ НАД 3000 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 4% НА МЕСЕЦ

 

 ЗАЛОГ НА ТЕХНИКА
ЗА СУМИ ДО 199 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 15% НА МЕСЕЦ
ЗА СУМИ ОТ 200 ДО 499 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 12% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ ОТ 500 ДО 2999 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 9% НА МЕСЕЦ

ЗА СУМИ НАД 3000 ЛЕВА ОБЩО ЛИХВА + ТАКСА 6% НА МЕСЕЦ

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЛОГ
Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника,мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути.
Формалния израз на сделката е сключването на договорза търговски залог. 

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име.Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже ,че Вие сте нямал право да се разпореждате с веща , то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс , както и допълнителна наказателна отговорност ,ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски.Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търговския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ , толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена.Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина,то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е различна в зависимост от изработката.Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата - това е цената на услугата която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Поморие